středa 12. ledna 2011

Rodinné domy – pasivní domy

Pod pojmem pasivní domy si můžeme představit jakýkoliv typ stavby, může se jednat o rodinné domy, školy i větší budovy. Základním podmínkou je ovšem množství spotřebovaného tepla – energie na vytápění. Ta je pro pasivní dům stanovena v rozmezí 5 – 15 kWh/m2 vytápěné plochy na rok.

Pasivní domy jsou tedy stavby, u nichž je dbáno na to, aby celková spotřeba energie byla co nejnižší.

Pokud chceme mít vlastní rodinný dům s minimální spotřebou energie, je nutné mít bezchybně zpracovaný projekt a realizaci stavby

Druhy konstrukce pasivních domů

Masivní – je to klasické zděné zdivo, na rozdíl od montovaných konstrukcí má dobrou akumulaci tepla ve stěně.

Lehká – skeletová konstrukce většinou na bázi dřeva nebo montovaná z panelů. Výhodou je nižší cena a velká rychlost výstavby. Moderní jsou dřevostavby postavené z přírodního materiálu a dodatečným zateplením.


Zateplení - tepelná izolace je jeden z hlavních předpokladů pro dosažení optimální tepelného odporu obvodového zdiva. Lze použít celou řadu klasických izolantů (polystyren, PU, kamenná vlna) nebo přírodní materiály na bázi celulózy, konopí a slámy.

Pozornost musíme věnovat také vstupním dveřím a oknům, kterými může unikat mnoho tepla.
Je vhodnépoužívat plastová okna nebo eurookna s trojitám zasklením, která vyhovují pro tyto stavby.

Vzduchová izolace – dosažení nízkých tepelných ztrát lze pouze pokud zamezíme oboustrannému průniku vzduchu pláštěm budovy.

Vytápění pasivního domu

Tepelné zisky – velmi dobře izolované rodinné domy má minimální tepelné ztráty. Potřebu vytápění navíc snižují tepelné zisky, které má každá stavba:


Solární zisky – je den z důležitých zdrojů energie. Z jižní strany dopadá v zimním období poměrně velké množství energie, která se do domu dostane oknem, a stěny ji mohou akumulovat. Je vhodné také využívat solární panely pro ohřev teplé vody.


Další tepelné zisky domu – tělesné teplo vyzařované lidmi, provoz elektrických spotřebičů (TV, PC, a další)

Rekuperace – je důležitá součást, bez které se neobejde žádný pasivní dům. Jedná se o řízené větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace) z odpadního vzduchu. V podstatě větrací jednotka nahrazuje klasické topení.

Přestože mají pasivní domy poměrně nízkou potřebu vytápění je nutné také ohřívat teplou vodu. Je vhodné používat solární panely, větší akumulační zásobník a doplňkový zdroj tepla.

 www.e-pasivni-domy.cz
nízkoenergetické domy